Statistiek

Grafiek 1: Bevolking (15-64 jaar) naar socio-economische positie Louise-Marie Velghe

- Duur: 2007-2016
- Doelgroep: Bevolking van Vlaams Gewest
- Waar verzameld? België
- Door wie? Steunpunt werk
- Wat? Hoeveel Bevolking (15-64 jaar) in het Vlaams Gewest werkend was in 2016

Ik heb dit gevonden via de site statistiek Vlaanderen. Hier kun je zoektermen invullen en ik heb armoede gebruikt en dan kon ik arbeidsmarkt selecteren.

Bron: Steunpunt werk, 2016, geraadpleegd op
http://statistieken.vlaanderen.be/QvAJAXZfc/notoolbar.htm?document=SVR%2FSVR-Arbeidsmarkt.qvw&host=QVS%40cwv100154&anonymous=true

Grafiek 2: Bevolking onder de Belgische armoederisicodrempel na sociale transfer Louise-Marie Velghe

- Duur: Inkomens van 2003 tot 2016
- Doelgroep: Bevolking onder de Belgische armoederisicodrempel na sociale transfers
- Waar verzameld: België
- Door wie? EU-SILC, Statbel, bewerking statistiek Vlaanderen
- Wat? Een onderzoek naar de bevolking onder Belgische armoededrempel na sociale transfers.
- Ik heb dit onderzoek gevonden op www.statistiekVlaanderen.be, u hebt hier een zoekbalk ik heb als zoekterm “Armoede” gebruikt. Dan op het tweede document en daarna heb ik helemaal naar beneden gescrold en op de term “bevolking onder de Belgische armoederisicodrempel” gedrukt.

Bron: EU-SILC-Statbel, bewerking statistiek Vlaanderen 2009-2016. Geraadpleegd op https://www.statistiekvlaanderen.be/statistiek-armoede

Maxime Vanderhispallie
Ik heb al mijn grafieken teruggevonden door in te geven "belgie armoede" in de zoekbalk van Mozilla Firefox en heb er dan 3 uitgekozen.
De 1ste grafiek gaat over wat de meeste mensen in armoede nodig hebben van bepaalde centra in 2014 en 2016.
De 2de grafiek gaat over armoede over de wijde wereld en hoe groot dit is in bepaalde landen.
De 3de grafiek gaat over kinderen tot 3 jaar die in armoede leven.

Britney Himpe
Mijn eerste grafiek heb ik teruggevonden door “statistieken armoede” in te geven in de zoekbalk van Bing.
Het derde zoekresultaat is dan wat ik genomen heb. De grafiek gaat over de evolutie van het risico op monetaire armoede volgens opleidingsniveau van 2004 tot 2017 (%) en de doelgroep is verdeeld in verschillende niveaus van opleiding. https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting

Mijn tweede cijfers heb ik gevonden door “ statistieken armoede” in te geven in de zoekbalk van Bing.
Daar kan ik doorklikken naar de site van Kind en Gezin en daar moest ik dan nog eens doorklikken naar een pdf-file.
In deze Pdf staan er zeer veel grafieken allemaal in verband met kansarmoede. Ook weer hier denk ik dat het betrouwbare cijfers zijn aangezien ze gepubliceerd werden door Kind en Gezin.
https://www.kindengezin.be/img/KIV2017-KA-index.pdf

Yana Marinx
Grafiek 1: Evolutie van de armoedegraad bij huurders en eigenaars van 2004 tot 2016 (%)
zoekterm: statistieken armoede België
zoekmachine: Google
Gevonden op statbel.fgov.be (https://statbel.fgov.be/nl/nieuws/armoede-indicatoren-belgie-2016-eu-silc)
De grafiek geeft het verschilt tussen de armoedegraad bij huurders en eigenaars weer. Dit over een tijdsperiode van 12jaar, namelijk van 2004 t.e.m. 2016. Deze gegevens gaan enkel over België en de enquête werd georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek – Statistics Belgium. Ongeveer 6.000 Belgische huishoudens werden jaarlijks bevraagd.

Grafiek 2: Evolutie van het risico op monetaire armoede volgens opleidingsniveau van 2004 tot 2017 (%)
zoekterm: statistieken armoede België
zoekmachine: Google
Gevonden op statbel.fgov.be (https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting)
De tweede grafiek geeft weer hoe groot het risico op monetaire armoede is volgens opleidingsniveau. Deze enquête werd georganiseerd door Statbel en werd sinds 2004 jaarlijks bij 6.000 Belgische huishoudens bevraagd. Uit de grafiek kan je afleiden dat mensen met een laag opleidingsniveau een hogere kans hebben op monetaire armoede dan mensen met een gemiddelde of hoge opleidingsniveau.

Grafiek 1: Bevolking onder de armoederisicodrempel: evolutie (Eliza Dedoelder)

Grafiek%201%20Eliza%20Dedoelder

Doelgroep: mensen die onder de armoederisicodrempel leven

Onderwerp: armoederisicodrempel

Periode : 2004-2012 + doelstelling 2020

Wat staat er: Reeds 10 jaar blijft dit cijfer stabiel. Bij zo’n 680 000 mensen in Vlaanderen ligt hun netto inkomen onder de Belgische armoedegrens. Zowat de helft daarvan bevindt zich in langdurige armoede. Vlaanderen is koploper wat betreft de armoedecijfers. Ongeveer 1/3 van de Brusselse bevolking leeft met een inkomen onder de armoedegrens. 5 % van de Brusselse bevolking is afhankelijk van het OCMW.

Verwijzing: Bron: EU-SILC, Algemene Directie Statistiek, 2012

Grafiek 2: Subjectieve beoordeling van de inkomenssituatie: evolutie situatie risicogroepen (Vlaams Gewest, 2008-2012) (Eliza Dedoelder)

Grafiek%202%20Eliza%20Dedoelder

Doelgroep: risicogroepen

Onderwerp: subjectieve maat voor het beoordelen van de inkomenssituatie

Periode : 2008-2012

Wat staat er: Hier heeft men het over de subjectieve maat voor het beoordelen van de inkomenssituatie. In 2012 werd de vraag gesteld of men gemakkelijk tot zeer moeilijk rondkomt met het beschikbaar inkomen. Zo’n 15,3% van de personen in Vlaanderen antwoordde dat ze moeilijk tot zeer moeilijk rondkomen met het beschikbare inkomen. Dat is zo’n 960 000 mensen. Vlaanderen staat voor deze subjectieve maat op de achtste plaats in Europa.

Verwijzing: Bron: EU-SILC, Algemene Directie Statistiek, 2012

Grafiek 3: Betalingsachterstand en collectieve schuldenregeling: evolutie (Vlaams Gewest, 2007-2013) (Eliza Dedoelder)

Grafiek%203%20Eliza%20Dedoelder

Doelgroep: personen met betalingsachterstand of een collectieve schuldenregeling

Onderwerp: betalingsachterstand en collectieve schuldenregeling

Periode : 2007-2013

Wat staat er:

Een vaak voorkomend probleem bij mensen in armoede is schuldoverlast. Aan het eind van 2013 waren zo’n 130.848 Vlamingen met afbetalingsmoeilijkheden geregistreerd. De mensen met een betalingsachterstand zijn duidelijk gestegen. De economische crisis heeft daarbij een duidelijk impact gehad.

Mensen die met een grote schuldenlast zitten kunnen beroep doen op een collectieve schuldenregeling. Eind 2013 hebben zo’n 62.434 mensen hiervoor toelating aangevraagd. Hier zien we ook een stijging.

Verwijzing: Bron: National Bank van België, 2013

Olga Wróbel

Grafiek 1: Opleidingsniveau van mensen in armoede

Wie: Statbel, 2018

Periode: van 2004 tot 2017

Wat:
Deze grafiek laat ons de hoogst behaalde opleidingsniveau van mensen zien, die zich in armoede bevinden. Men kan zien dat de meerderheid laaggeschoold is en dat de cijfers stijgen.

Armoede%201%20Olga%20Wr%C3%B3bel

__Grafiek 2: Niet-werkende en werkzoekende doorheen de jaren

Wie: Feiten en cijfers, 2015

Periode: van 2003 tot 2014

Wat: Deze grafiek toont ons de evolutie van werkzoekende van 2003 tot 2014. Ook hier kunnen we waarnemen dat het aantal werkzoekende stijgt.

Armoede%202%20Olga%20Wr%C3%B3bel

Jonas Van den Brande

Grafiek 1: Verdeling van de getelde mensen door la Strada tijdens de nacht van 7/11/2016 in het Brussels Gewest, per categorie. N = 3.386
grafiek%201%20Jonas%20Van%20den%20Brande.jpg

Grafiek 2: Socio-economisch profiel van thuislozen (in %), Vlaanderen, 2005-2013


Grafiek%202%20Jonas%20Van%20den%20Brande.jpg

Grafiek 3: Aantal overnachtingen en aantal gebruikers van centra voor noodopvang in 2012 naar steden met 'Relais sociaux'


Grafiek%203%20Jonas%20Van%20den%20Brande.jpg

Amber Moerman
Mijn eerste grafiek heb ik gevonden door in Google "statistieken armoede" in te voeren. Bij de 5de link die ik opende stond deze grafiek. De grafiek toont aan hoe hoog de armoede is, waarbij de opleidingsniveaus zijn onderscheden. https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting

Mijn tweede grafiek heb ik gevonden op dezelfde site als de vorige. Bij deze statistiek kan je duidelijk welke personen in welke situatie zoveel kans hebben op armoede. https://statbel.fgov.be/nl/themas/huishoudens/armoede-en-levensomstandigheden/risico-op-armoede-sociale-uitsluiting