Specialisten
 • Adrian Raine
Een Britse psycholoog. Voornamelijk bekend voor zijn neurobiologisch en Sociaal biologisch onderzoek naar antisociaal en agressief gedrag bij kinderen en volwassenen
Adrian%20Raine.jpg
Galee De Craene
 • Albert Einstein
Albert Einstein was een Duits-Zwitsers-Amerikaanse theoretisch natuurkundige van joodse afkomst. Hij wordt algemeen gezien als een van de belangrijkste natuurkundigen uit de geschiedenis, naast Isaac Newton en James Clerk Maxwell. (Olga Wróbel)
Albert%20Einstein
 • Alfons De Cock

Alfons De Cock (Herdersem, 12 januari 1850 - Antwerpen, 2 maart 1921) was een Vlaamse schrijver, volkskundige en folklorist.
Hij behaalde in 1869 het onderwijzersdiploma te Lier en was als onderwijzer actief tot 1904. In 1898 werd hij tot lid benoemd van de Maatschappij van Nederlandse Letterkunde. In 1904 vestigde hij zich in Brussel maar trok in 1907, na het huwelijk van zijn enige dochter, naar Antwerpen. Hij ontving in 1912 de Leopoldsorde. (Amber Moerman)

 • Baldwin Van Gorp
Hij is hoogleraar journalistiek en communicatiemanagement aan de KU Leuven, hij is ook verbonden aan het Instituut voor Mediastudies.(Olga Wróbel)
Baldwin%20Van%20Gorp
 • Bert Anciaux

Vlaams minister van sport in 2006. Hielp in het opstellen van een intentieverklaring opgesteld om in scholen een gezondheidsbeleid in te voeren
Louise-Marie Velghe

 • Cok Vrooman:
cok%20vrooman.jpg
Prof. dr. J.C. (Cok) Vrooman
Wetenschappelijk Strateeg Veranderende verzorgingsstaat
Onderzoeksthema's: verzorgingsstaat, sociale zekerheid, arbeidsmarkt, armoede, sociale uitsluiting, landenvergelijkend onderzoek
(Jonas Van den Brande)
 • Cyriel Buysse

Cyrillus Gustave Emile (Cyriel) Buysse (Nevele, 20 september 1859 - Afsnee, 25 juli 1932) was een Vlaamsenaturalistische schrijver. Zijn bekendste roman is Het recht van de sterkste (1893) en zijn bekendste toneelstuk Het gezin van Pamel. (Amber Moerman)

 • Dirk Jacobs
Belgische professor in de sociologie. Hij is hoogleraar sociologie aan een Franse universiteit in Brussel. Hij doceert ook aan de Faculteit Sociale Politieke Wetenschappen. (Eliza Dedoelder)
Dirk%20Jacobs
 • Frank Vandenbroucke
Hij was een Belgisch politicus (sp.a) van Vlaanderen.Van 1999 tot 2004 was hij minister van Sociale Zaken, Werk en Pensioenen in de Belgische Federale Regering. Daarna was hij van 2004 tot 2009 Vlaamse minister van Onderwijs en Vorming. Sinds 2011 is hij hoogleraar aan de KU Leuven, Universiteit van Antwerpen en die van Amsterdam. Hij formuleerde een Beleidsbrief voor Onderwijs en Vorming. Hij heeft het daarin over de gelijke kansen op de onderwijsladder. Dit wordt gebruikt in het onderzoeksrapport. Hij hielp ook bij het opstellen van de intentieverklaring om in scholen een gezondheidsbeleid in te voeren. (Eliza Dedoelder, Louise-Marie Velghe & Yana Marinx)
Frank%20Vandenbroucke

*Gregory Gourdin

Hij is onderzoeker en is verbonden aan het Vlaams Vredesinstituut. Samen met Baldwin Van Gorp hebben ze een boek geschreven. (Olga Wróbel)

 • Hans Kröber

Heeft jarenlange ervaring binnen de zorg. Hij is gepromoveerd op het proefschift 'gehandicaptenzorg, inclusie en organiseren' en werkt momenteel als onderzoeker en adviseur. Hij is een auteur van 5 boeken.

 • Igor van Laere
igor%20van%20laere.jpg
Hij is de oprichter van NSG (Netherlands Street doctors Group)
een organisatie die de sociale-medische zorg voor daklozen actief probeert te verbeteren.
(Jonas Van den Brande)

*John D. Rockefeller

John Davison Rockefeller was een Amerikaans zakenman, kapitalist en filantroop. Hij wordt door velen beschouwd als de rijkste mens aller tijden. (Olga Wróbel)
John%20D%20Rockefeller
 • Julie Vinck

Mevrouw Vinck behaalde een master in Sociaal Economische wetenschappen en ook in Analyse van het Sociaal Beleid. Haar onderzoeksinteresse gaan uit naar armoede. Ze deed onderzoek naar de kinderarmoedeproblematiek in België en de Belgische regio's in Europees vergelijkend perspectief, gebruik makend van een financiële en een materiële deprivatie indicator. Daarna zette ze haar schouders onder een onderzoeksproject van het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin rond de hervorming van de toekomstige Vlaamse kinderbijslag. En sinds 2015 werkt ze als FWO aspirant aan haar doctoraat 'Het armoede-zorg vraagstuk in de sociale investeringsstaat: een empirisch onderzoek van kinderen met een handicap, kinderarmoede en tewerkstelling van de ouders in België'. Yana Marinx

 • Inge Vervotte

Was in 2006 Vlaams minister van Volksgezondheid. Hielp met het samenstellen van de intentieverklaring om in scholen een gezondheidsbeleid in te voeren. Louise-Marie Velghe

 • Linda Susanne Gottfredson
Ze is een Amerikaanse psycholoog en schrijver. Ze werkt als hoogleraar onderwijspsychologie aan de Universiteit van Delaware en is co-directeur van een project die zich bezighoudt met studie van Intelligentie en Samenleving.
Ze is lid van het bestuur van wetenschappelijke tijdschriften in Amerika. (Eliza Dedoelder)
Linda%20Susanne%20Gottfredson
 • Manon Verdonschot

Is vooral werkzaam in de gehandicaptenzorg en werkt samen met mensen en organisaties die werken aan inclusie van kwetsbare mensen. ze heeft haar eigen bureau opgericht in 2013.

 • Martin Schuurman

Is een onderzoeker en leidinggevende op diverse plaatsen in de zorg. Hij startte zijn eigen bureau op voor onderzoek en advies. Het bureau is vooral werkzaam in de zorg aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Hij is in het bijzonder deskundige en betrokken bij thema's als het leven in de samenleving, implementatie van vraaggerichte zorg, cliëntenraadpleging, kwaliteit van zorg, ondersteuning aan mensen met een ernstige meervoudige beperking en het gebruik van levensverhalen in de zorg.

 • Maurice Guiaux

Hij is een beleidsadviseur/ onderzoeker, afkomstig van Nederland. De maatschappelijke positie van kwetsbare groepen in de samenleving staat centraal is zijn werk.

 • Nico Frijda
Was een Nederlands psycholoog, als onderzoeker gespecialiseerd in de menselijke emotie.
Nico%20frijda.jpg
Galee De Craene
 • Nico Hirtt
Hij is een hoogleraar en essayist uit België en
Luxemburg. Hij is auteur van talrijke artikelen, boeken en conferenties over school en de Europese onderwijssystemen. In zijn hoofdwerk richt hij zich op ongelijkheid en schoolsegregatie in het onderwijs. (Eliza Dedoelder)
Nico%20Hirtt
 • Noam Chomsky
Een Amerikaans taalkundige, filosoof, mediacriticus en politiek activist. Chomsky is emeritus hoogleraar taalkunde aan het MIT. Als grondlegger van de generatieve taalkunde is hij de invloedrijkste taalwetenschapper van de 20e eeuw.
Noam%20chomsky.jpg
Galee De Craene
 • Wim Van Den Broeck
De auteur van het onderzoeksrapport verwijst veel naar eerdere onderzoeken die hij zelf deed. Kort gezegd: hij refereert veel naar zich zelf. Hij refereert naar zo’n 4 werken van zichzelf. (Eliza Dedoelder)
Wim%20Van%20den%20Broeck
 • Yves Leterme

Vlaamse minister van landbouw in 2006. Hielp mee an het opbouwen van het advies over kinderen in armoede in samenwerking met de VLOR. Stelde samen me 3 andere andere ministers een intentieverklaring op, om in scholen een gezondheidsbeleid in te voeren . Louise-Marie Velghe

Minister van mobiliteit en Openbare werken

Minister van duurzame ontwikkeling

Minister van jeugd en jeugdbijstand

Minister van hoger onderwijs

Minister van leerplichtonderwijs

Minister van Werk ** Britney Himpe**

Pamela Besselink: Een Nederlandse Sociaal werkster ze is afgestudeerd aan Saxion University of Science. Maxime Vanderhispallie

Margriet Braun is een Nederlands opleidingshoofd in sociaal werk en gezondheidszorg.
Maxime Vanderhispallie