Organisaties

Ara - Atelier Caricole (Jonas Van den Brande)

caricole1.png?w=0&h=320&crop=1

Contactgegevens

Ara - Atelier Caricole - Vereniging Waar Armen het Woord Nemen
Ninoofseplein10
1000 Brussel
http://studiocaricole.org
http://www.samenlevingsopbouwbrussel.be
moc.liamtoh|ara.nwawv#moc.liamtoh|ara.nwawv
0489 073 746

Algemene werking

Project van Samenlevingsopbouw Brussel en ARA, vereniging waar armen het woord nemen, waarin samen met thuislozen aan de toegang tot een degelijke woonst wordt gewerkt.

doelgroep

Gericht op thuislozen, daklozen en onthaalhuizen

CAW (Eliza Dedoelder)

CAW

Contactgegevens

CAW Zuid-West-Vlaanderen Onthaal Kortrijk
Voortstraat 53
8500 Kortrijk
http://www.cawzuidwestvlaanderen.be
0800 13 500

Algemene werking

Algemeen onthaal: met om het even welke vraag kan je er terecht. Ze luisteren naar je vraag, zetten samen alles op een rijtje en geven advies.

Doelgroep

Mensen met vragen over om het even wat.

Kinderarmoedefonds (Britney Himpe)

Contactgegevens
Contactcentrum van de Koning Boudewijnstichting
+32 2 500 45 55
eb.sdnofedeomrarednik|ofni#eb.sdnofedeomrarednik|ofni

Algemene Werking
Deze organisatie zamelt geld in om kinderen in armoede te steunen. Ze zetten zelf ook allerlei projecten op om kinderen in armoede te helpen.

Doelgroep
Kinderen in armoede

Koning Boudewijnstichting (Olga Wróbel)

Contactgegevens

  • Mailen: eb.brf-sbk|ofni#eb.brf-sbk|ofni
  • Bellen: 02-500 4 555
  • Schrijven: Koning Boudewijnstichting,

Brederodestraat 21,
B-1000 Brussel

Algemene werking

De organisatie die ik gekozen heb is Koning Boudewijnstichting.
Deze stichting werd in 1976 opgericht, toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was.
Het houdt zich voornamelijk bezig met: armoede en sociale rechtvaardigheid, filantropie, gezondheid, maatschappelijk engagement, ontwikkeling van talenten, democratie, Europese integratie, erfgoed, duurzame ontwikkeling en Afrika en ontwikkelingslanden.

Doelgroep

Omdat de organisatie zich met verschillende zaken bezig houdt, kan er iedereen terecht.

KBF

Pelicano (Galee De Craene)
https://www.pelicano.be/

Pelicano.JPG
Contactgegevens
Stichting Pelicano
+32 (0) 470 60 67 22
eb.noitadnuofonacilep|ofni#eb.noitadnuofonacilep|ofni

Algemene Werking
Organisatie die de strijd tegen kinderarmoede aangaat in België

Doelgroep
Kinderen in armoede

STA-AN vzw (Yana Marinx)

Contactgegevens
STA-AN vzw
Sint-Jansplein 53
2060 Antwerpen
eb.na-ats|ofni#eb.na-ats|ofni
03 770 86 79

Algemene werking
Bij STA-AN staan mensen in armoede centraal. Ze komen samen om armoede te bestrijden en samen te strijden voor een rechtvaardige samenleving.

Doelgroep
Mensen in armoede.

syndicaat ABVV (Menen) (Maxime Vanderhispallie)

Contactgegevens
Kantoor Menen
A. Debunnestraat 49/51
8930 Menen telefoon 056 51 12 37
email adres: eb.lvw-vvba|hlw.nenem#eb.lvw-vvba|hlw.nenem

Algemene werking
deze organisatie zorgt ervoor dat mensen een uitkering krijgen of een nieuwe job vinden.

doelgroep
mensen in armoede

Trefpunt armoede (Amber Moerman)
https://www.google.com/search?q=trefpunt+armoede&oq=trefpunt+armoede&aqs=chrome..69i57j69i60l3.3610j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Contactgegevens
Ann Vanhengel – ondersteuner Trefpunt Armoede

Marktplein 9/21 – 3550 Heusden-Zolder

011 22 21 96 – 0490 56 50 75

eb.omir|legnehnav.nna#eb.omir|legnehnav.nna

Algemene werking
Deze organistaie helpt mensen in armoede aan de hand van praatsessies.

Doelgroep
Mensen in armoede of mensen die meer informatie willen om deel te nemen aan de activiteiten.

tschoederkloptje (Louise-Marie Velghe)
http://www.tschoederkloptje.be/

Contactgegevens
Molenstraat 10, 8610 Zarren
Tel: 051/43.76.27
Gsm: 0468/12.47.76

Algemene werking
Deze organisatie wil mensen in armoede het woord geven, dit wil zeggen dat ze armen en niet-armen samenbrengen. Zodat ze niet geïsoleerd geraken. Ze ontwikkelen ook activiteiten om armen tot volwaardige gesprekspartners te ontwikkelen. Ze zoeken uit hoe mensen hoe mensen volwaardig hun burgerrechten kunnen gebruiken, ze willen de maatschappij bewust maken van de gelijkwaardigheid tussen armen en niet-armen. Bevorderen van directe contacten tussen de samenleving en armen. Solidariteit is ook een heel erg belangrijker term dat men wil nastreven.

Doelgroep
Mensen in armoede.

Vlaams armoedesteunpunt (Kjenta Vandenbulcke)

Contactgegeven
www.vlaamsarmoedesteunpunt.be
Of via Danielle Dierckx: e-mail: eb.neprewtnau|xkcreid.elleinad#eb.neprewtnau|xkcreid.elleinad

Algemene Werking
Ze onderzoeken armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen: o.a. het ontstaan, het voortbestaan en de kenmerken ervan.
Volgende onderzoeksitems komen aan bod:
- Armoedetoets
- Armoede en migratie
- Empowerment
- Europa
- Jaarboek armoede en sociale uitsluiting
- Kinderarmoede
- Lange termijn analyse
- Referentiebudgetten
- Sociale innovatie

Doelgroep
Mensen die meer willen weten over dergelijke onderwerpen