Bronnen
 • Centrum Kauwenberg VZW (2005), Gezondheids-ZORGEN, over de toegang tot de gezondheidszorg. Antwerpen. Louise-Marie Velghe
 • VVKSO. (2016). Onze lessentabellen. Geraadpleegd op 20 september 2018, op http://ond.vvkso- ict.com/lele/lessentabellen.asp Louise-Marie Velghe
 • VLOR.(1998). Het basisonderwijs op weg naar de kennismaatschappij. Brussel: VLOR. Louise-Marie Velghe
 • VLOR.(1993). Zittenblijven in het basisonderwijs en in het secundair onderwijs: advies van de Vlaamse Onderwijsraad. Uitgave 5. Brussel: VLOR. Louise-Marie Velghe
 • VLOR. (2008). Oog voor meer gelijke onderwijskansen: een handleiding voor beginnende begeleiders. Brussel: VLOR. Louise-Marie Velghe
 • Renard, F., Deccache, A. (2006). La qualité de vie des adolescents récemment immigrés en Belgique : une étude prospective menée en milieu scolaire. Science direct, 101-106. Louise-Marie Velghe
 • Vanhee, L., Demeyer, B., Corveleyn, J. (2003) Je kind in een ander gezin: Private gezinsplaatsing en kansarme gezinnen. Antwerpen: Garant. Louise-Marie Velghe
 • Vanhee, L. (2008). Ondersteuning van mensen in armoede: voorrang aan de relatie. Interdiocesane dienst voor gezinspastoraal, 2-11. Louise-Marie Velghe
 • VLOR. (2011). Advies over welbevinden en gelijke kansen in het gezondheidsbeleid op school. Brussel: VLOR. Louise-Marie Velghe
 • Vranken, J. (2013). Armoede in België: jaarboek 2013. Leuven: Acco. Louise-Marie Velghe
 • Bouverne-De Bie, M., Rosseel, Y., Impens, J., Visscher, S., Willems, S., Delens-Ravier, I. (2010). Een link tussen leven in armoede en maatregelen bijzondere jeugdbijstand?. Gent: Academia press. Louise-Marie Velghe
 • Van Gils, J., Willekens, T. (2010). Belevingsonderzoek bij kinderen en jongeren die in armoede leven: Deel 1: de situering en de theoretische achtergrond - Deel 2: de beleving van kinderen die leven in armoede in Vlaanderen. Meise: Onderzoekscentrum Kind en Samenleving. Louise-Marie Velghe
 • Vereijken, C. (2005). Armoede bij ouderen. Gerõn, 7, 31-34. Louise-Marie Velghe
 • Dehaes, V. (1996). Leven van de bijstand: onderzoek naar armoede in Vlaanderen. Welzijnsmagazine, 17(8), 9-12. Louise-Marie Velghe
 • Leroy, F. (2016). Arbeidsmarktbeleid en armoedebestrijding: een siamese tweeling?. VIEUWZ, 46-49. Louise-Marie Velghe
 • Bisschop, S. (2018). De psychosociale ontwikkeling bij kinderen opgegroeid binnen intrafamiliaal geweld en/of armoede [Thesis]. Kortrijk: Katholieke Hogeschool VIVES kortrijk. Louise-Marie Velghe
 • Van Zwienen, J., Peek, F. (2012). Tiener, zwanger en arm: De vroedkundige begeleiding [Thesis]. Turnhout: Katholieke hogeschool Kempen. Louise-Marie Velghe
 • Keupers, I. (2009). Armoede en ongelijkheid bij ouderen: een vergelijkende studie van de pensioenstelsels in België en Nederland [Thesis]. Leuven: K.U. Leuven, faculiteit sociale wetenschappen. Louise-Marie Velghe
 • Lambrecht, J., Beens, E. (2005). Armoede onder zelfstandige ondernemers in België: een miskende en aparte realiteit. Tijdschrift voor economie en management, 50(3), 367-388. Louise-Marie Velghe
 • Castermans, S., Van Regenmortel, T. (2012). Duurzame tewerkstelling van mensen in armoede: uitdagingen en remedies voor beleid, werknemers en werkgevers. Tijdschrift van het Steunpunt WSE, 22(1), 36-43. Louise-Marie Velghe
 • Goris, B., Van Opstal, W. (2010). Armoede te huur. Ervaringsdeskundigheid op een schoteltje. Alert voor Sociaal Werk en Politiek, 51-59. Louise-Marie Velghe
 • Mazza, J., Boivin, M., Tremblay, R., Michel, G,. Salla, J., Lambert, J., Zunzunegui, M., Côté, S,. ( 2016). Poverty and behavior problems trajectories from 1.5 to 8 years of age: Is the gap widening between poor and non-poor children?. Social psychiatry and psychiatric epidemiology. 51(8), 1083-1092. Louise-Marie Velghe
 • D’ambrosio, C., Deutsch, J., Silber, J. (2011). Multidimensional approaches to poverty measurement: an emperical analysis of poverty in Belguim, France, Germany, Italy and Spain, based on the European panel. Applied Economics, 43(8), 951-961. Louise-Marie Velghe
 • Carvalho, F. (2013). Políticas públicas e as transformações em bairro periférico pobre: o caso do Nossa Senhora Aparecida. [Thesis]. Brasil: município de Vitória da Conquista. Louise-Marie Velghe
 • Het Nieuwsblad. (13 december 2018). Kinderarmoede in België groter dan in onze buurlanden. Het Nieuwsblad. Geraadpleegt via https://academic.gopress.be/ Louise-Marie Velghe
 • Het Laatste Nieuws. (13 december 2018). Kinderarmoede in België groter dan in onze buurlanden. Het laatste nieuws. Geraadpleegd via https://www.hln.be/ Louise-Marie Velghe
 • DeMorgen. (13 december 2018). Eén op de zeven Belgische kinderen leeft in armoede. De Morgen. Geraadpleegd via www.demorgen.be Louise-Marie Velghe
 • Fries, N. (1882). Kinderen der armoede of, een hele en een halve wees. Milborn Louise-Marie Velghe

(er is geen uitgave plaats aanwezig)

 • VRT. Canvas en Leyers, J. (2014). Arm en rijk. Brussel: Canvas. Louise-Marie Velghe
 • VRT. Eén en Van Es, K. (2013). 1 op 10 onder de armoedegrens. Brussel: Eén. Louise-Marie Velghe
 • Acht. Neumann, J. (2012). Poor kids. Antwerpen: Acht. Louise-Marie Velghe

(Dit document bevat geen publicatiedatum) Louise-Marie Velghe

 • Groeiactieplan (2018-2019). Armoedebeleidsplan Gent. Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent, Cel armoedebestrijding. Louise-Marie Velghe
 • Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (2015-2019) Louise-Marie Velghe
 • Vlaams parlement. (12 oktober 2018).// Decreet houdende aanpassingen uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018.// Belgielex. Louise-Marie Velghe
 • Lokale adviescommissie. (31/01/1998). Omzendbrief BA 97/19 betreffende het recht op een minimumlevering van elektriciteit, gas en water – rol van de lokale adviescommissie. Belgielex. Louise-Marie Velghe
 • Vlaamse Parlement. (08/02/1997). Decreet tot regeling van de rol van de lokale adviescommissie in het kader van het recht op minimumlevering elektriciteit, gas en water. Belgielex. Louise-Marie Velghe

- Nibud(2012c). Kans op financiële problemen. Utrecht: Nibud
- Hoff,S.(2010). Uit de armoede werken. Omvang en oorzaken van uitstroom uit armoede. Den Haag: SCP
- VN, Verenigde Naties (2006a). Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. New York, 13 december 2006. Traktatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 2007, nr. 194.
- WHO, World Health Organisation (2001). ICF, International Classification of Functioning, Disability and Health. Dutch translation. Bilthoven: WHO-FIC Collaborating Centre Netherlands.
- VN, Verenigde Naties (2006b). Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. New York, 13 december 2006.
Traktatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, Jaargang 2007, nr. 194.
- Schuurman,M. Kröber,H. Verdonschot,M. (2013). Armoede bij mensen met beperkingen. Maart 2013. Kalliope.

Galee De Craene

Brooks-Gunn, J., Duncan, G. J., & Aber, J. L. (red.). (1997). Context and consequences for children. Neighborhood poverty, band 1. New York: SAGE

Helm, G. H. P. van der (2017b). Naar een gezamenlijke opvoedingsstrategie in de residentiële jeugdzorg. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 6, 259–268.

Dijke, A. van, Lamers-Winkelman, F., Talhout, M., Terpstra, L., Werson, S., & Wind, A. de (2012). Wie zijn de meiden van Asja? De gang naar de jeugdprostitutie. Amsterdam: SWP.

MacDonald, G., & Leary, M.R. (2005). Why does social exclusion hurt? The relationship between social and physical pain. Psychological Bulletin, 131(2), 202–223. https://doi.org/10.1037/00332909.131.2.202.

Ten Brummelaar, M.D.C. (2016). Space between the borders? The participation of young people in decision-making during their stay in secure residential care. Groningen: RijksUniversiteit Groningen

Teller, M., De Rynck, P. (2012). Kinderarmoede in België: een gids voor schenkers. Brussel: Koning Boudewijnstichting.

Daly, M. (2013). De bestrijding van kinderarmoede via maatregelen ter bevordering van de socioculturele participatie van de cliënten van de Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn. Luxemburg: Bureau voor publicaties van de Europese Unie.

Van Regenmortel, T., Roets, G., Dierckx, D. (2013). Cocreatie: kennis kruisen over armoede.
Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
Gebruers, L. (2012). Een naam is alles wat ik heb: Armoede en schoolse ontwikkeling in Peru [eindwerk]. Geel: Katholieke Hogeschool Kempen.

Meir, S. (2012). Financiële armoede in de basisschool: De drempel verlagen tussen ouders en leerkrachten [eindwerk]. Turnhout: Katholieke Hogeschool Kempen.

Van Gorp, G. (2013). Reken maar van yes!: Armoede en creatief rekenen in Peru [eindwerk].

Galee De Craene

 • Vandeloo, P. (2016). Kinderbijslag als hefboom in de strijd tegen kinderarmoede: Naar een Vlaams decreet Kinderbijslag [eindwerk]. Campus Sociale School Heverlee: UC Leuven-Limburg (Yana Marinx)
 • Vandeloo, P. (2016). 2 Kinderarmoede in België en Vlaanderen. In P. Vandeloo (red.), Kinderbijslag als hefboom in de strijd tegen kinderarmoede: Naar een Vlaams decreet Kinderbijslag (pp. 19-25). Campus Sociale School Heverlee: UC Leuven-Limburg (Yana Marinx)
 • Vandeloo, P. (2016). 3 Kinderbijslagen en armoedebestrijding. In P. Vandeloo (red.), Kinderbijslag als hefboom in de strijd tegen kinderarmoede: Naar een Vlaams decreet Kinderbijslag (pp. 26-33). Campus Sociale School Heverlee: UC Leuven-Limburg (Yana Marinx)
 • “Armoede is een historisch maatschappelijk probleem van alle tijden. Het treft kinderen in Vlaanderen op vele facetten en de situatie wordt er niet bepaald beter op. Bijna één kind op vijf groeit op in armoede, of met het risico in armoede terecht te komen.”(Vandeloo, 2016, p.19) (Yana Marinx)
 • Berghman, J. (2006). De maatschappelijke betekenis en relevantie van de kinderbijslag. Belgisch tijdschrift voor Sociale Zekerheid , 35-39 (Yana Marinx)
 • Dierckx, D., Coene, J., Raeymaeckers, P., & van der Burg, M. (2015). ARMOEDE EN SOCIALE UITSLUITING JAARBOEK 2015. Antwerpen: Acco Leuven/Den Haag (Yana Marinx)
 • Homans, L. (2015). Vlaams Actieplan Armoedebestrijding 2015-2019. Brussel: Vlaamse Regering. (Yana Marinx)
 • Kind en Gezin. (2014). Welvaart, inkomen, armoede en kansarmoede. In K. e. Gezin, Het kind in Vlaanderen (pp. 97-98). Brussel: Kind en Gezin (Yana Marinx)

(Yana Marinx)

 • POD MI. (2013). Nationaal Kinderarmoedebestrijdingsplan, Kinderarmoede bestrijden en het welzijn van kinderen bevorderen. Brussel: POD MI. (Yana Marinx)
 • RKW. (2009). Het stelsel van de kinderbijslag voor werknemers. Brussel: RKW. (Yana Marinx)
 • Van Lancker, W. (2012). Als de kinderbijslag komt, de gedachten over een toekomstige Vlaamse Kinderbijslag. De gids op maatschappelijk gebied, 24-28 (Yana Marinx)
 • Vanheukelom, T., & Ottevaere, A. (2016). Maken gelijke kinderbijslagen gelijk? In I. Pannecoucke, W. Lahaye, J. Vranken, & R. Van Rossem, Armoede in België. Gent: Academia Press (Yana Marinx)
 • Welzijnszorg VZW. (2014). Iedereen beschermd tegen armoede? Dossier Campagne Welzijnszorg 2014. Brussel: Welzijnszorg VZW samen tegen armoede (Yana Marinx)
 • Decoster, A., & Sas, W. (2013). DE NIEUWE BIJZONDERE FINANCIERINGSWET VAN DE 6DE STAATSHERVORMING: WERDEN DE BELOFTEN INGELOST? Leuven: Centrum voor Economische Studiën (Yana Marinx)
 • Van Lancker, W. (2014, November 22). Kinderbijslag hervormen in functie van armoedebestrijding. Basis, 8-10 (Yana Marinx)
 • Cantillon, B., Marchal, S., Luigjes, C. (2017) Decent incomes for the poor: Which roles for Europe? (pp. 240-256) JCMS. DOI: 10.1111 (Yana Marinx)
 • Van Lancker W., Ghysels, J., Cantillon, B. (2015) The impact of child benefits on single mother poverty: Exploring the role of targeting in 15 European countries. (pp. 210-222) International Journal of Social Welfare. DOI: 10.1111 (Yana Marinx)
 • Cantillon, B., Pintelon, O. (2009) De paradox van de investeringsstaat : waarom is de armoede niet gedaald? Antwerpen: Universiteit Antwerpen. Centrum voor sociaal beleid (Yana Marinx)
 • Larmuseau, H., Lefebure, S., Cantillon, B. (2007) Armoede en welvaart bij Belgische ouderen: vooruitzichten bij het pensioenbeleid (pp. 739-812) Brussel: Federale overheidsdienst Sociale zekerheid (Yana Marinx)
 • Baert, H. & Droogmans, A. (2011) Bind-Kracht door basisschakelmethodiek: een opstap in armoedebestrijding. Tielt: LannooCampus (Yana Marinx)
 • Demyttenaere, B. (2003) In vrije val: armoede in België. Antwerpen: Manteau (Yana Marinx)
 • Dierkcx, D., Van Herck, N., Vranken, J. (2010) Armoede in België. Leuven: Acco (Yana Marinx)
 • CGKR (2005) Armoede uitbannen: een bijdrage aan politiek debat en politieke actie. CGKR (Yana Marinx)
 • Vlaamse Overheid (2001) Vlaams Actieplan Armoedebestrijding. Vlaamse overheid (Yana Marinx)
 • Welzijnszorg (2004) Welzijnszorg samen tegen armoede. Jaarverslag. Welzijnszorg (Yana Marinx)
 • Bellens, N., Boets, I., Vermonden, V. (2011) Armoede(r)? [eindwerk] Turnhout: Katholieke Hogeschool Kempen (Yana Marinx)
 • Boonaert, T. (2004) Een zicht op de samenhang tussen armoede en psychiatrie [eindwerk] Kortrijk: Vives Campus Kortrijk (Yana Marinx)
 • Metten, J. & Vanschoubroek K. (2009) Armoede in België: eindwerk economie [eindwerk] Leuven: Katholieke Hogeschool Leuven (Yana Marinx)
 • De Decker, P. & Loopmans, M. (2003) Nieuw Vlaams stedenbeleid verergert de armoede. Stichting Tijdschrift AGORA, 27-29 (Yana Marinx)
 • Maes, E. & Put, J. (2003) Armoede en vrijheidsberoving: een vicieuze cirkel? In Put, J. & Maes, E. Armoede en sociale uitsluiting – jaarboek 2003 (pp.187-208) Leuven: Acco (Yana Marinx)
 • Spiritus, K. & Vanderborght, Y. (2016) Het basisinkomen als remedie tegen de armoede. In Spiritus, K. & Vanderborght, Y. (red.) Armoede in België – jaarboek 2016 (pp. 187-204) Gent: Lannoo Uitgeverij, Academia Press (Yana Marinx)
 • Bhide, S., Kapur Mehta, A., Kumar, A., Shah, A. (2018) Poverty, Chronic Poverty and Poverty Dynamics: Policy Imperatives. Singapore: Springer (Yana Marinx)
 • Kamruzzaman, P. (2015) Dollarisation of Poverty: Rethinking Poverty Beyond 2015. London: Palgrave Pivot (Yana Marinx)
 • Petermann, J. (2013) Between Export Promotion and Poverty Reduction. Wiesbaden: Springer VS (Yana Marinx)
 • Mckeown, A. (2016) Overcoming Information Poverty. Elsevier /Chandos Publishing (Yana Marinx)
 • Prabuddha, S., Shailendra, N.G., Suresh, C.B., (2014) Food Security, Poverty and Nutrition Policy Analysis. Statistical Methodes and Applications. 2de editie. Academic Press (Yana Marinx)
 • Santamouris, M. (2019) Minimizing Energy Consumption, Energy Poverty and Global and Local Climate Change in the Built Environment: Innovating to Zero. Casualties and Impacts in a Zero Concept World. Elsevier (Yana Marinx)
 • De Spiegeleir, Y. (17 december 2018) Woonproblematiek en armoede aanpakken. Het Laatste Nieuws, 16. Geraadpleegd via academic.gopress.be (Yana Marinx)
 • Dumoulein, V. (17 december 2018) Steeds meer mensen vragen voedselhulp. Het Laatste Nieuws, 15. Geraadpleegd via academic.gopress.be (Yana Marinx)
 • Stassijns, J. (14 december 2018) Voor gezinnen in armoede is een tegemoetkoming nochtans welkom. Gazet van Antwerpen, 13. Geraadpleegd via academic.gopress.be (Yana Marinx)
 • Billen, J. (2018) Kinderen in armoede. Inspiratie- en doeboek. Turnhout: Gompel & Svacina bvba (Yana Marinx)
 • Campaert, G., Diercks, D., Van Haarlem, A., Vranken, J. (2009) Arm Europa. Over armoede en armoedebestrijding op het Europees niveau. Leuven: Acco uitgeverij (Yana Marinx)
 • De Bie, M., De Visscher, S., Delens-Ravier, I., Impens, J., Rosseel, Y., Willems, S. (2010) Een link tussen leven in armoede en maatregelen bijzondere jeugdbijstand? Gent: Academia Press (Yana Marinx)
 • Alper, D. (prod.) & Muccino, G. (reg.). (2006) The pursuit of happiness. Verenigde Staten: Columbia pictures (Yana Marinx)
 • Gavin, E. (prod.) & Ramsay, L. (reg.). (1999) Ratcatcher. [film] Verenigd Koninkrijk: Pathé-distributie Diaphana Films (Yana Marinx)
 • Vandekerckhove, C. (reg.). (2017) Rabot. België: Dalton Distributie (Yana Marinx)
 • Besluit van de Vlaamse Regering (31 maart 2017) betreffende de subsidiëring van een vernieuwde en verbreed laagdrempelig initiatief inzake gezinsondersteuning voor aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen met het oog op de bestrijding van kinderarmoede (04 mei 2017) Belgisch Staatsblad (Yana Marinx)
 • Ministerieel besluit 28 april 2004 betreffende de aanvraag tot erkenning van organisaties voor coördinatie en toeleiding tot de opleiding ervaringsdeskundigen in de armoede (26 mei 2004) Belgisch Staatsblad (Yana Marinx)

Eliza Dedoelder

 • Bouckaert, S. (2012). Vreemdelingen en sociale bijstand. Leefloon, gewaarborgde gezinsbijslag, inkomensgarantie en tegemoetkomingen aan personen met een handicap. Mechelen: Kluwer.
 • Coumans, M. (2013). Gezondheid en sociale uitsluiting. Tijdschrift voor gezondheidswetenschappen, 91(8), 474-475.
 • Dean, H. (2015). Social rights and human welfare. Abingdon: Taylor & Francis Ltd.
 • Decelle, P. (2016). De strijd tegen sociale ongelijkheid en uitsluiting op de arbeidsmakrt. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 25(3), 58-74.
 • Dillen, C., Keersmaekers, D., Peeters, J. (2017). Kansarmoede in de Kempische scholen [Bachelorproef]. Vorselaar: Thomas More Kempen. Geraadpleegd via depot.lias.be
 • Elchardus, M. (2002). De dramadecoratie. Tielt: Uitgeverij Lannoo.
 • Haffner, M., Dol, K., Heylen, K. (2013). Armoederisico na woonuitgaven. Verkenning van de mogelijkheden, met het oog op het bepalen van de positie vna Vlaanderen in de Europese Unie. Leuven: Steunpunt Wonen.
 • Lesner, R. (2017). The long-term effect of childhood poverty. Journal of Population Economics, 31(3), 969-1004.
 • Mahieu, J. (2011). Sociale netwerken van thuislozen: Het belang van betekenisvolle anderen [Bachelorproef]. Kortrijk: KATHO IPSOC.
 • Nols, Z., Derom, I., Theeboom, M. (2016). Sportparticipatie in Vlaanderen: sociale uitsluiting van kansengroepen. Tijdschrift voor Lichamelijke Opvoeding, 3, 23-27.
 • Raeymaeckers, P. (2013). Werken aan netwerken tegen armoede: hoe één plus één drie kan worden. Tijdschrift voor Sociaal Werk en Politiek, 39 (4). 23-32.
 • s.n. (Prod.) & de Aguirre, P (Reg.). (2013). Arm Vlaanderen. Brussel: VRT Canvas.
 • s.n. (Prod.) & Leyers, J (Reg.). (2014). Arm en rijk. Brussel: VRT Canvas.
 • s.n. (Prod.) & van Es, K (Reg.) (2013). 1 op 10 onder de armoedegrens. VRT Eén.
 • Steel, T. (4 december 2018). Armoederisico werklozen neemt toe. De Tijd, 6.
 • Stollman, A., Valijs, W., Medaer, W. (2017). Over het leven: inleefboek armoede. Leuven: Acco.
 • Vandenbroucke, F. (2000).Op zoek naar een redelijke utopie: de actieve welvaartsstaat in perspectief. Leuven: Garant-uitgevers n.v..
 • Van de Perre, P. (4 december 2018). 640.000 Vlamingen leven nog steeds onder de armoedegrens. Gazet van Antwerpen, 8.
 • Van Lieshout, P. (2016). De sociale onzekerheid. Amsterdam: Amsterdam University Press.
 • Vranken, J. (red.) (2013). Armoede in België: jaarboek 2013. Leuven: Acco.
 • Wauters, R. (4 december 2018). Armoedecijfers zijn al kwarteeuw stabiel. De Morgen, 4.
 • Woessman, L., Hanuskek, E.A. (2012). Do better schools lead to more growth? Cognitive skills, economic outcomes, and causation. Journal of Economic Growth, 17(4), 267-321
 • Wolf, H. (2004). Poverty causes illness. Sozial-und Präventivmedizin, 49(1), 1-2.

.Olga Wróbel

 • Blow, H., Van de Velde, M. en Van Gorp, B., (2004). Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2004. Leuven: Acco, 187
 • Boevink, W., (2006). De tas op wieltjes: persoonlijke ervaringen met stigmatisering. Sozio, 72/11, 32-35
 • Coene, J., 2012. Inkomensarmoede en schulden anno 2011, in: Dierckx, D., Oosterlynck, S., Coene, J., Van Haarlem, A. (Eds.), Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2012. Acco, Leuven/Den Haag, pp. 51-70.
 • Coene, J.,Dierckx, D., Oosterlynck, S. en Van Haarlem, A., 2012. Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2012. Acco, Leuven/Den Haag.
 • Corstjens, E., Islamovic, D., Thijs, A. en Vanderlinden, M., (2016). Agressie van patiënten en familie naar hulpverleners op spoedgevallen. [Bachelorproef]. Limburg: LiZa Genk
 • Derycke, C., Laevers, F. en Vanhoutte, T., (2003). Omgaan met kansarmoede in de basisschool: pijnpunten - beleving - aanpak. Leuven : CEGO
 • Dendas, S., (2012). Welbevinden van kinderen in armoede nader bekeken: Tegengaan van sociale uitsluiting [Bachelorproef]. Turnhout: Katholieke Hogeschool Kempen
 • De Smet, D., (2018) 'Huishoud­hulp is een veel­­- ­eisende job'. De Standaard, 20.
 • Dierckx, D., Geets, J. en etc. (2001). Armoede en sociale uitsluiting: eindverslag van het eerste vooruitgangscongres inzake de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting in Vlaanderen. Brussel: Koning Boudewijnstichting
 • Dobrowolsky, A., Jenson, J., 2004. Shifting Representations of Citizenship: Canadian Politics of “Women” and “Children”. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society 11, 154180.
 • Donder, L. en Regenmortel, S., (2017). Sociale uitsluiting op latere leeftijd. Geron, 19/3, 57-59
 • Geerts, A., Dierckx, D., Vandevoort, L., 2012. Elk kind telt. Informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede. Vlaamse Overheid, Brussel.
 • Gittins, D., 2009. The historical construction of childhood, in: Kehily, M.J. (Ed.), An introduction to Childhood Studies. Open University Press & McGraw Hill, Maidenhead & New York, pp. 35-49.
 • Heilbron, J., de Vries, G., 2008. De draagbare De Swaan. Uitgeverij Bert Bakker, Amsterdam
 • Horemans, E., (2016). Over-leven met stigma: Begeleiding in Bijzondere Jeugdzorg: een stempel voor het leven?. [Bachelor Sociaal Werk]. Leuven - Limburg: Campus Sociale School Heverlee
 • Jenks, C., 2009. Constructing childhood sociologically, in: Kehily, M.J. (Ed.), An introduction to Childhood Studies. Open University Press McGraw Hill, Maidenhead & New York, pp. 93-111
 • Kianfar, N. (Dir.) & Mohr, D. (Dir.). (2009). 1 uur, 99 jaar: het 'flitshuwelijk' op z'n Iraans. [Film, Docu]. Nederland: Hilversum.
 • Koning Boudewijnstichting, 2013. Kleine Kinderen. Grote Kansen, Zoom. Koning Boudewijnstichting, Brussel.
 • Łaciak, B., 2005. Portrait of the Child in the Polish Press. Polish Sociological Review, 271-279.
 • Lepianka, D., Gelissen, J., van Oorschot, W., 2010. Popular Explanations of Poverty in Europe: Effects of Contextual and Individual Characteristics across 28 European Countries. Acta Sociologica 53, 53-72.
 • Morissens, A., Nicaise, I., Ory, G., 2007. Tackling child poverty and promoting social inclusion of children in Belgium. European Commission, Brussels.
 • Mouha, T., 2011. De personalisering van armoede in de Vlaamse dagbladpers, Communicatiewetenschappen. KU Leuven, Leuven.
 • Moyaert, P., (2015). College wijsbegeerte: Is frustratie de enige oorzaak van agressie?. Nieuwe Rotterdamse Courant, 10/95, 12 -13
 • Neumann, J. (Dir.). (2012). Poor kids [Docu]. België: Acht
 • Paugam, S., 2008. Les formes de la pauvreté en Europe. Regards croisés sur l’économie 2, 8-18.
 • Ponnet, R., (2012). Blijf bij mij: hoe we in relaties strijden voor macht en intimiteit. Tielt: Lannoo
 • Rietman, L., (2018). Onder de jongeren hier heerst veel frustratie: Op de puinhopen van de crisis Belén Barreiron. De groene Amsterdammer, 142/36, 14-17
 • Schuyt, C. J. M. (2000). Sociale uitsluiting. Amsterdam: SWP
 • Shepard, B., 2007. Sex panic and the welfare state. Journal of Sociology & Social Welfare 34, 155172.
 • UNICEF, 2010a. Dat denken we ervan. Jongeren geraakt door armoede spreken over hun leven. UNICEF België, Brussel.
 • Vandepitte, M., (2018). Hebben de gele hesjes een punt?. De WereldMorgen.be,0.
 • Van Gorp, B. (2002). Werken aan de werkelijkheid: een casestudie over de inplanting van een asielcentrum. Tijdschrift voor sociologie, 23, 325 - 342.
 • Van Gorp, B. (2012). Framing asiel: indringers en slachtoffers in de pers. Leuven: Acco
 • Vermeersch, P., (2000). België werkt stigmatisering in de hand. De Morgen. p2
 • … ., (2011). HIV + [Serie]. België: Eén.
 • … ., (2018) Waarom krijgt minister Maggie De Block de chaos met asielzoekers niet onder controle?. De Redactie.

Jonas Van den Brande

• De Troyer, E. (2018, December 2). “Extra instapwoningen voor daklozen.” Retrieved August 21, 2019, from https://www.hln.be/regio/gent/-extra-instapwoningen-voor-daklozen~ab48069a/
• Ook jij kan in een vingerknip dakloos worden | NOS op 3. (2017, May 31). [YouTube]. Retrieved August 21, 2019, from https://www.youtube.com/watch?v=41Pa2YSLx8Y
• Aertsen, C. (2012, February). Daklozen bekritiseren daklozensector. Oikos, 2012(61). Retrieved from https://www.oikos.be/tijdschrift/archief/jaargang-2012/oikos-61-2-2012/809-61-02-aertsen-daklozen-bekritiseren-daklozensector/file
• Straaten, B., Rodenburg, G., Laan, J., Boersma, S., Wolf, J., & Mheen, D. (2018). Changes in Social Exclusion Indicators and Psychological Distress Among Homeless People Over a 2.5-Year Period. Social Indicators Research, 135(1), 291-311.
• Barbara van Straaten. (2016). Retrieved August 21, 2019, from https://ivo.nl/medewerkers/barbara-van-straaten/
• Rodenburg, G. (2018). Gerda Rodenburg. Retrieved August 21, 2019, from https://www.linkedin.com/in/gerda-rodenburg-205891143/
• Hogeschool van Amsterdam. (2018). J. Laan - Hogeschool van Amsterdam. Retrieved August 21, 2019, from https://www.hva.nl/profiel/l/a/j.van.der.laan2/j.van-der-laan.html
• Researchgate. (2018). Sandra N Boersma. Retrieved August 21, 2019, from https://www.researchgate.net/profile/Sandra_Boersma
• Researchgate. (2018a). Judith R.L.M. Wolf. Retrieved August 21, 2019, from https://www.researchgate.net/profile/Judith_Wolf2
• Van De Mheen, D. (2018). Dike Van De Mheen. Retrieved August 21, 2019, from https://www.linkedin.com/in/dike-van-de-mheen-25515614/
• Vlaamse regering. (2019). Home | De sociale kaart. Retrieved August 21, 2019, from https://www.desocialekaart.be/
• Sociaal en Cultureel Planbureau. (2017). Vrooman, Cok - SCP. Retrieved August 21, 2019, from https://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Vrooman_Cok
• Sport Knowhow XL. (2009). Gerda Jehoel-Gijsbers. Retrieved from https://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-en-achtergronden/who-is-who/profiel/91685/
• Yale school of medicine. (2019). Robert Rosenheck, MD. Retrieved August 21, 2019, from https://medicine.yale.edu/psychiatry/profile/robert_rosenheck/
• Sociaal en Cultureel Planbureau. (2015). Hoff, Stella - SCP. Retrieved August 21, 2019, from https://www.scp.nl/Organisatie/Alle_medewerkers/Hoff_Stella
• van Laere, I. (2019). Igor van Laere MD PhD. Retrieved from https://www.linkedin.com/in/igor-van-laere-md-phd-5947978/
• Ara. (2019). Studio Caricole. Retrieved August 21, 2019, from https://studiocaricole.org/
• Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. (2019). Feiten en cijfers – Steunpunt tot bestrijding van armoede. Retrieved August 21, 2019, from https://www.armoedebestrijding.be/feiten-en-cijfers/

Amber Moerman
https://www.divosa.nl/onderwerpen/armoede-en-sociale-uitsluiting
https://www.divosa.nl/onderwerpen/armoede-en-sociale-uitsluiting
https://www.bol.com/nl/p/kinderen-in-armoede-inspiratie-en-doeboek/9200000100725470/?
suggestionType=typedsearch&bltgh=iOPRchNJxtEJED1ZrfBLZw.1.2.ProductImage
Van Meir, S. (2012). ‘Financiële armoede in de basisschool’. De drempel verlagen tussen ouders en leerkrachten [thesis]. Turnhout: K.U LEUVEN
De Cock & Buysse, 1999, Hoe omgaan met kansarmoede in de basisschool, p. 8
Laevers, F., Vanhoutte, T., Derycke, C.. (2003). Omgaan met kansarmoede in de basisschool: Pijnpunten- Beleving- Aanpak. Leuven: CEGO Publishers
Driessens, K.. van Regenmortel, T. (2006). Bind-Kracht in armoede: leefwereld en hulpverlening, Leuven: LannooCampus
Kearney, C..(2010). Poverty Is Not a Game : handleiding voor leerkrachten. Brussel: Koning Boudewijnstichting
Demyttenaere, B.. In vrije val: armoede in België. Antwerpen: Manteau
Didelez, G., de Pril. L.. ( 2009). Ik ben iemand / niemand. Antwerpen: Manteau
Blokhuis, J.. (2005). Arm en rijk. Houten: Wolters-Noordhof

Van de Geuchte M. Platzak. Berchem: De Wrikke

SOS Schulden op school, gevonden op 5 mei 2012 op het internet: http://sos.welzijn.net/ Onderwijsopbouwwerk, gevonden op 5 mei 2012 op het internet: http://old.turnhout.be/ T’ANtWOORD, gevonden op 4 mei 2012 op het internet: www.tantwoord.be/ Vrijetijdspas, gevonden op 4 mei 2012 op het internet: http://www.beerse.be/vrijetijdspas Basiseducatie, gevonden op 4 mei 2012 op het internet: www.basiseducatie.be Huis van het Nederlands, gevonden op 5 mei 2012 op het internet: www.hvnprovant.be/ Rode Kruisvakanties, gevonden op 4 mei 2012 op het internet: http://www.rodekruis.be/ Speelpleinwerking Wollebos, gevonden op 6 mei 2012 op het internet: www.turnhout.be Gabbers & Co, gevonden op 10 mei op het internet: http://www.socialeeconomie.be Speel-o-theek Wobbeltje, gevonden op 6 me 2012 op het internet: www.turnhout.be De oversteek: gevonden op 12 mei op het internet: http://www.merksplas.be

Kansarmoede, gevonden op het internet op 12 januari 2012: http://www.klasse.be/tvklasse/14796-
Kansarmoede 'Het staat niet op mijn gezicht te lezen', gevonden op het internet op 21 januari 2012: http://www.klasse.be/leraren/eerstelijn/kansarmoede/ kansarmoede aanpakken op school
gevonden op het internet op 1 februari 2012: http://www.klasse.be/ouders/14791/kansarmoede-aanpakken-op-school/
'Heeft Sandra het zelf gezocht?' gevonden op het internet op 18 februari 2012: http://www.klasse.be/ouders/14651/heeft-sandra-het-‘zelf-gezocht’/
Kansarmoede: de eerste lijn, gevonden op het internet op 18 februari 2012: http://www.klasse.be/archief/kansarmoede/
Klasse pakt armoede op school aan, gevonden op het internet op 18 februari 2012: http://www.goedgevoel.be/gg/nl/480/School/article/detail/1073865/2010/03/01/Klasse -pakt-kansarmoede-op-school-aan.dhtml
Pictogrammen voor school en ouders, gevonden op het internet op 1 mei 2012: http://www.klasse.be/leraren/15725/25-pictogrammen-voor-school-en-ouders/

Hens., (s.a.). 'Ik praat nu met mijn zoon over het belang van school.': Eric is ambassadeur van het Centrum voor Basiseducatie Kempen., Basiseducatie Magazine, 2011-2012, pagina 3 Hens., (s.a.). 'Een persoonlijk contact is zeer belangrijk', Basiseducatie Magazine, 2011-2012, pagina 4
Hens., (s.a.). 'Nu is hun huiswerk ook het mijne.': Eric is ambassadeur van het Centrum voor Basiseducatie Kempen., Basiseducatie Magazine, 2011-2012, pagina 11
Callens L., (december 2011).Leren ondernemen, netwerk van en voor gezinnen in armoede. Vrouwen met vaart. Nummer 10. pagina 9- 12

OCMW Merksplas, (Februari 2012). Voorzieningsgids. Merksplas. LOP Lier. (s.a.). eflectienota “omgaan met schoolkosten en onbetaalde schoolrekeningen”. Ons Gedacht. (s.a.). Hoge schoolkosten? Nee dankt u!!!. Onderwijs Turnhout. (s.a.). Stappenplan: Omgaan met armoede en onbetaalde schoolrekeningen (basisonderwijs). Welzijn - Onderwijs. (s.a.). Prikkelbox: Samen trekken we de kanskaarten!: Sensibiliseringsproject rond kansarmoede en kansenverrijking in het onderwijs. Welzijn - Onderwijs. (s.a..) Welzijn en OCMW helpen u graag verder met…
Vlaamse regering, (07/12/2018), Vlaamse Codex: Besluit van de Vlaamse Regering over de bijdrage van de gemeenten in de uitgaven die verbonden zijn aan de gewestelijke ontvangers (B.S.04/12/2018)
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1029988&param=informatie&ref=search&AVIDS=1356066

Vlaamse regering, (28/03/2014), Vlaamse Codex: Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning (B.S.04/08/2014)
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1024351&param=informatie&ref=search&AVIDS=1244794,1244834

Ministerieel, (23/12/2016) Vlaamse Codex: Decreet houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk (B.S.02/10/2017)
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1027907&param=informatie&ref=search&AVIDS=1308112,1308121,1308122

De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind, (06/03/2016) Belgisch staatsblad: 40 nationale kinderrechtenindicatoren
https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/persberichten_9

KCE, (05/06/2016) Belgisch staatsblad: Hoe de detectie van kindermishandeling verbeteren?
https://justitie.belgium.be/nl/nieuws/andere_berichten_28